Chính sách sỉ

CHÍNH SÁCH CỦA SỈ

•Đặt mua đơn hàng đầu tiên từ 1.500.000đ trở lên được công nhận sỉ (với mức chiết khấu từ 20%). Các đơn đặt hàng sau được đặt hàng theo yêu cầu nhưng không thấp hơn 500.000đ.

•Doanh số trung bình 3 tháng liên tục không được thấp hơn 3.500.000đ

•Tổng doanh số bán hàng 3 tháng liên tục đạt từ 15.000.000đ trở lên được tăng chiết khấu thêm 5%.

•Nếu không đạt doanh số trung bình yêu cầu, các đơn hàng tiếp theo được áp dụng chính sách chiết khấu giống như CTV.